4- پیاده سازی سیستم 2-4- تعیین کنترل‌های عملیاتی

کنترل‌های عملیاتی، کارکرد و نگهداری تجهیزات، سیستم‌ها٬ فرآیندها و ماشین‌آلات مهم را به منظور دستیابی به خروجی مورد نیاز و عملکرد کارآمد، تضمین می‌کنند. تعریف مناسب کنترل های عملیاتی، عملکرد کارآمد و بی‌وقفه تجهیزات مهم را ارتقاء می‌دهند.

کنترل‌های عملیاتی می‌توانند شکل‌های مختلفی داشته باشند. به عنوان مثال این کنترل‎ها می‌توانند شامل دستورالعمل‌ها و روش های اجرایی٬ کنترل‌های فیزیکی٬ استفاده از کارکنان دارای مجوز یا متخصص و یا ترکیبی از آنها باشند.

تعیین کنترل‌های عملیاتی شامل شناسایی و طرح‌ریزی اقدامات برای حصول اطمینان از این امر است که فاکتورهای بحرانی تاثیرگذار بر عملکرد انرژی شناخته شده٬ مورد استفاده قرار گرفته و به اطلاع کارکنان مسئول رسیده باشد. زمانیکه این فاکتورها به درستی مورد استفاده قرار گیرند، کنترل‌های عملیاتی، اجرا و حفظ اقدامات ضروری را برای دستیابی به بهبود مستمر تضمین می‌کنند. کنترل‌های عملیاتی کارآمد از طریق گام‌های زیر به دست می‌آید:

گام 4-2-1 تعیین و استقرار معیارهای عملیاتی کارآمد

گام 4-2-2 بهره برداری مطابق با کنترل‌های استقرار یافته

گام 4-2-3 اطلاع‌رسانی کنترل‌های عملیاتی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 106
  • |
  • این ماه: 5600
  • |
  • مجموع: 467946