1-شروع استقرار سیستم 2-1- مستند کردن تعهد مدیریت ارشد/1-2-5- تعیین ساختار اطلاع رسانی

گام بعدی در نشان دادن تعهد مدیریت به بهبود كارایی انرژی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی، آگاه‌سازی كاركنان و یا سایر اعضای تاثیرگذار مانند پیمانكاران و تامین‌كنندگان است. مدیریت ارشد، اطلاع رسانی درباره اهمیت مدیریت انرژی در سازمان را رهبری می‌كند. این امر، منجر به ایجاد مدیریت انرژی به عنوان یك اولویت مهم سازمانی و تسهیل آگاهی كاركنان می‌شود.

گاهی‌اوقات، از رویدادهایی مانند مهمانی نهار كاركنان (با دعوت از پیمانكار) و یا یك جلسه با تمامی كاركنان، برای اعلان تعهدات سازمان به بهبود عملكرد و تعهد پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی استفاده می‌شود. برای آگاه‌سازی از اطلاعات كلیدی مانند موارد زیر، اغلب از ارائه بصری استفاده می‌شود:

 • چه چیزی را انجام دهیم؟ (پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی)
 • چرا این كار را انجام دهیم؟
 • چگونه یك سیستم مدیریت انرژی به ما كمك می‌كند؟
 • چه كسی این تلاش‌ها را رهبری می‌كند؟
 • چه فرد دیگری درگیر است؟
 • چرا اقدام شما اهمیت دارد؟
 • گام بعدی چیست؟

همچنین، ارائه‌های بصری اغلب برای ابلاغ اطلاعات مدیریت انرژی به پیمانكاران و تامین‌كنندگان كه در سازمان كار می‌كنند، استفاده می‌شود. رویكرد معمول دیگر برای پیمانكاران و تامین‌كنندگان، اطلاع رسانی از طریق بروشورها، نامه‌ها، ایمیل‌ها، انتشار اخبار، كتابچه‌های پیمانكاران و غیره می‌باشد.

ایجاد آگاهی سازمانی، فرصتی را برای حمایت از پیشنهادات، انتقادات و مشاركت در میان كاركنان ایجاد می‌كند. این امر پایه و اساس آموزش و آگاهی مرتبط با سیستم مدیریت انرژی را فراهم کرده (گام 4-3 و 4-4) و موجب می شود که كاركنان و پیمانكاران به رفتار و فعالیت‌های شغلی مرتبط با انرژی که از آنها انتظار می‌رود، آگاهی یابند.

هنگامی كه روند بهبود سیستم مدیریت انرژی ادامه می‌یابد، موارد دیگری وجود دارند كه لازم است كاركنان و پیمانكاران بدانند. به عنوان مثال، همه باید مسئولیت خود را در سیستم بدانند. این امر، شروع گامی برای روند مستمری است که بمنظور اطمینان از آگاهی و اطلاع رسانی مدیریت انرژی در سراسر سازمان پیش گرفته می شود.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 62
 • |
 • این ماه: 5556
 • |
 • مجموع: 467902