2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 2-2- جمع‌آوری و تحلیل داده ها/2-2-1- شناسایی داده‌های مورد نیاز

یك سیستم مدیریت انرژی موفق بر مبنای داده‌های صحیح و مناسب پایه‌گذاری می‌شود. داده‌های مناسب برای فراهم كردن یك پروفایل مناسب از وضعیت انرژی سازمان جمع‌آوری می‌شوند. بازنگری انرژی، عنصر كلیدی EnMS برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ضروری است كه به منظور تعیین عملكرد انرژی سازمان و شناسایی فرصت‌های بهبود انجام می‌گیرد. در استاندارد ISO 50001 وجود موارد ذیل در بازنگری انرژی الزامی است:

 • منابع انرژی: منابع انرژی كه توسط سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند شناسایی و مشخص می‌گردند. منابع انرژی باید با ماشین‌آلات، تجهیزات، سیستم‌ها و فرآیندهای متناسب مرتبط باشند.
 • تحلیل استفاده و مصرف انرژی در گذشته: نحوه جمع‌آوری اطلاعات و جزئیات مربوط به آن به شیوه اندازه‌گیری که در دسترس سازمان است، بستگی دارد. ممكن است داده‌ها تنها در سطح اطلاعات قبوض در دسترس باشند یا حتی در برخی موارد اندازه‌گیری جزئیات برای جمع‌آوری اطلاعات گسترده‌تر و تحلیل آنها امكان‌پذیر باشد. جمع‌آوری داده‌های چند سال گذشته به ایجاد سابقه ای از عملكرد انرژی سازمان کمک می کند.
 • تحلیل استفاده و مصرف انرژی در حال حاضر: جمع‌آوری این اطلاعات به تجهیزات اندازه‌گیری نصب‌شده بر ماشین‌آلات وابسته است. این اطلاعات جهت آگاهی از عملكرد انرژی جاری سازمان استفاده می‌شوند.
 • استفاده‌های بارز انرژی (SEUs) و عملكرد جاری آنها: استفاده‌های بارز انرژی در ماشین‌آلات، سیستم‌ها، فرآیندها یا تجهیزاتی هستند كه مقدار قابل توجهی از انرژی را مصرف می‌كنند یا فرصت خوبی برای بهبود دارند. با استفاده از اطلاعات بدست‌آمده در بخش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در قسمت بازنگری انرژی، استفاده‌های بارز انرژی تعیین می‌شوند (گام 2-3) . تمركز بر استفاده‌های بارز انرژی به سازمان این امكان را می‌دهد تا بر روی منابع موجود در نواحی كه بیشترین پتانسیل را برای بهبود انرژی دارند تمركز كند.
 • متغیرهای مرتبط تاثیرگذار در استفاده‌های بارز انرژی: متغیرهای مرتبط عواملی هستند كه می‌توانند بر روی عملكرد انرژی تاثیرگذار باشند. متغیرهای مرتبط با استفاده از داده‌های بخش بازنگری انرژی تعیین می‌شوند (گام 2-6-4)
 • برآورد استفاده و مصرف انرژی درآینده: داده‌های مصرف در گذشته و در حال حاضر و همچنین طرح‌ریزی بر روی تولید، تغییر روشها، محصولات جدید، پیش‌بینی‌های فروش، تغییرات فرآیندها و غیره كه برای بخش استفاده‌های بارز انرژی تهیه شده‌اند، برای برآورد مصرف و استفاده انرژی در آینده به كار گرفته می‌شوند. برآورد استفاده انرژی در آینده به همراه مدیریت استفاده‌های بارز انرژی می‌تواند در استقرار اهداف خرد و كلان كمك‌كند و یك سطح مورد انتظار را جهت مقایسه با نتایج واقعی فراهم نماید ( به گام 2-3-5 مراجعه كنید).
 • فرصت‌های اولویت‌بندی‌شده برای بهبود: داده‌های بازنگری و تحلیل انرژی و همچنین داده‌های حاصل از ارزیابی انرژی و روش‌های دیگر ( گام 2-4 و گام 2-5 ) برای شناسایی فرصت‌های بهبود مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بازنگری انرژی مكانیزمی است كه در آن داده‌های انرژی برای تعیین عملكرد انرژی سازمان جمع‌آوری شده و تحلیل می‌شوند. داده‌های جمع‌آوری شده در بازنگری انرژی برای ایجاد معیاری برای اندازه‌گیری عملكرد و شناسایی فرصت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای موارد زیر به كار گرفته می‌شود:

 • تهیه خط‌مبنا: خط‌مبنا معیاری برای سنجش عملكرد جاری است تا بهبود یا عدم بهبود عملكرد انرژی مشخص شود. خط‌مبنا می‌تواند یك معیار ساده باشد (برای مثال میزان مصرف) یا می‌تواند پیچیده‌تر باشد. (به گام 2-6 رجوع شود).
 • انتخاب شاخص‌های عملكرد انرژی (EnPls): شاخص‌های عملكرد انرژی معیارهایی برای تعیین وضعیت عملكرد انرژی سازمان هستند (به گام 2-6 رجوع شود).
 • تعیین اهداف كلان و خرد: هنگامی كه سازمان وضعیت عملكرد انرژی خود را تعیین و فرصت‌ها را شناسایی كرد، می‌تواند اهداف كلان و خرد را برای بهبود عملكرد انرژی استقرار دهد. طرح‌های عملیاتی در راستای دستیابی به این اهداف خرد و كلان توسعه داده می‌شوند. (به گام 2-7 و 2-8 رجوع شود).

با توجه به داده‌های مورد نیاز مدیریت انرژی، لازم است که تیم انرژی الزاماتی را كه به همان شكل در خط‌مشی انرژی، اهداف خرد و كلان و برنامه‌های عملیاتی وجود دارند، همانند الزامات قانونی و سایر الزامات لحاظ كند. برای سیستم مدیریت انرژی EnMS این داده‌ها باید درون دامنه كاری و مرزهای سیستم باشد.

 

داده‌های مورد نیاز مدیریت انرژی فراتر از داده‌های انرژی بوده و دربرگیرنده تولید، بهره‌برداری، هزینه‌های مرتبط با انرژی و در برخی موارد اطلاعات مالی سازمان است. برای اغلب سازمان‌‌ها نمی‌توان اطلاعات مربوط به ملاحظات هزینه انرژی را نادیده گرفت، چراكه مدیریت ارشد معمولاً می‌خواهد چگونگی اثرگذاری را تا لایه های پایین سازمان دریابد.

شناسایی داده‌های انرژی ضروری برای اهداف طرح‌ریزی انرژی برعهده نماینده مدیریت انرژی است اما می‌توان در صورتی كه مشكلی نباشد، كاركنان جدیدی را برای پشتیبانی این اقدامات منصوب كرد. برای مثال، ممكن است از كاركنانِ تولید برای شناسایی اطلاعات تولید مرتبط استفاده شود.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 85
 • |
 • این ماه: 5579
 • |
 • مجموع: 467925