3- بررسی طرح ریزی و اقدامات انجام شده

با پیگیری بخشهای گذشته، باید در این مقطع طرح‌ریزی انرژی در سازمان بطور کامل انجام داده باشد، بمنظور اطمینان از درستی اجرای سیستم مدیریت انرژی لازم است قبل از ادامه مراحل، در این مرحله نسبت به بررسی طرح ریزی انجام شده اقدام گردد. این امر سبب می‌گردد تا نواقص و خطاهای احتمالی شناسایی شود و علاوه بر بررسی وضعیت اقدامات، امکان پیاده سازی سیستم براساس طرح ریزی انجام شده و انجام مراحل مختلف مطابق با الزامات استاندارد بازبینی گردد. انجام این قسمت به دلایل زیر بسیار مهم می‌باشد

اول اینکه تعهدات خط‌مشی انرژی و خروجی‌های فرایند طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی و اقدامات انجام شده در راستای بهبود سیستم مدیریت انرژی، مشخص و جمع بندی می گردد. تمامی این موارد به عنوان ورودی‌ مرحله اجرا (پیاده سازی و بهره‌برداری) از چرخه PDCA می باشند. قبل از انجام فرایندهای مرحله اجرا (گام 4)، مهم است كه خروجی های مرحله طرح‌ریزی به طور كامل جمع بندی و مستند شده باشد و یا به عبارت دیگر تمامی اقدامات مرتبط با گام های 1 و 2 تكمیل شده باشند.

دوم اینکه، لازم است در این مقطع منابع سازمان بررسی گردد و هرگونه اقدامی که برای اجرای موفق سیستم در مرحله بعدی مورد نیاز می باشد، در این بخش اجرایی گردد

با توجه به اینکه اجرای موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت انرژی با اطلاع رسانی کامل و مستمر در سراسر سازمان و ارائه گزارش میزان پیشرفت و دستاوردها به مدیریت قابل انجام است و همچنین تعهد مستمر مدیریت و مشاركت كاركنان در اجرای سیستم مدیریت انرژی بسیار حائز اهمیت می باشد، بنابراین در این مقطع فرصت خوبی است که نسبت به بررسی فعالیتها و اطلاع رسانی نتایج در تمام سطوح سازمان اقدام گردد.

برای انجام موفق این مرحله، مطالعه و پیگیری قسمتهای زیر مناسب می باشد.

1-3 بررسی اقدامات انجام شده

2-3-بررسی منابع موجود و در دسترس

3-3 تعیین دستاوردها و آموخته‌ها

4-3- برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

5-3- اطلاع‌ رسانی اقدامات در سازمان

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 63
  • |
  • این ماه: 5557
  • |
  • مجموع: 467903