2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 1-2- شناسایی و ارزیابی الزامات قانونی و سایر الزامات/2-1-3- فرآیند ارزیابی و به‌ روز رسانی الزامات

تعیین مسئول‌ شناسایی و دسترسی به الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با انرژی و همچنین تعیین مسئولیت ارزیابی و به‌هنگام‌سازی این الزامات، امری رایج نیست. بسیاری از سازمان‌ها با استفاده از ابلاغیه‌های به روزِ ارسالی از دولت و نهادهای مربوطه یا منابع دیگر به شكل روزنامه‌های الكترونیكی یا پست‌های الكترونیكی، الزامات قانونی جدید یا تغییر یافته را به صورت مداوم پایش می‌كنند. به روز رسانی برنامه‌های داوطلبانه یا الزامات تعهد شده توسط سازمان متناوباً با دوره‌های زمانی مقررشده بازنگری می‌شود.

فرآیند سازمان برای قرار گرفتن در کنار الزامات قانونی و سایر الزامات اصلاح شده یا جدید مرتبط با استفاده انرژی در ابتدا شامل ایجاد تغییراتی در نوع كاربری است و بعد از آن چنانچه عملی باشد ارزیابی چگونگی اثرگذاری این تغییرات مشخص شده بر ماشین‌آلات، فرآیندها، سیستم‌ها و یا تجهیزات صورت می‌گیرد. زمانی كه ارزیابی خاتمه یافت و تاثیر تغییرات اعمال شده مشخص گردید، سازمان اقدامات مورد نیاز برای انطباق با الزامات جدید یا تغییر یافته را انجام می‌دهد. این اقدامات شامل آموزش مضاعف یا اصلاحی، پایش‌های بهره‌برداری، تهیه گزارش و غیره می‌باشد. این اقدامات بسته به ماهیت الزامات جدید و یا تغییریافته متفاوت خواهد بود.

رویكرد پیشنهادی برای مدیریت موثر این بخش از EnMS حصول اطمینان از این امر است كه فرآیندهای ارزیابی و به‌هنگام‌سازی در فرآیندهای مدیریت تغییرات جامع سازمان ادغام شده‌اند. توجه داشته باشید كه بررسی الزامات قانونی و سایر الزامات جدید یا تغییریافته ممكن است با اعمال تغییراتی در اقدامات سازمان، فرآیندها و تجهیزات آغاز شود و تنها به سادگی با صدور الزامات قانونی جدید یا اصلاح شده بوسیله دولت و یا نهاد مربوطه، صورت نمی‌پذیرد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 114
  • |
  • این ماه: 5608
  • |
  • مجموع: 467954