مدیریت اسناد، مدارک و داده های انرژی

نرم‌افزار مدیریت انرژی برسا نرم‌افزاری است مبتنی بر یک سیستم‌ساز قدرتمند و پیشرفته که قابلیت توسعه در تمامی سطوحسازمان و مطابق با فرایندها و روشهای موجود در سازمان را دارا می‌باشد. این نرم‌افزار در زمینه مدیریت انرژی دارای دو بخش سیستمی و فنی جهت پوشش دادن تمامی الزامات استاندارد ISO 50001است که در ادامه توضیحاتی پیرامون قابلیتهای هر بخش ارائه گردیده است.

- قابلیت های بخش سیستمی

این بخش بمنظور کنترل مدارک و سوابق، ثبت عدم انطباق ها، اطلاعات ممیزی های انجام شده و مدیریت فرآیندهای سیستمی تعریف شده ایجاد شده است. یکی از اصلی ترین مزایای این بخش، تحت پوشش قراردادن سایر استانداردهای مرتبط (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, …) و بطور کلی IMS می باشد.

بخش های مختلف این قسمت و برخی ویژگی های کلیدی هر کدام بشرح ذیل می باشد

الف- کنترل مدارک و سوابق

· امکان معرفی مستندات و نگهداری فایل های ویرایش های مختلف هر سند

· امکان تعریف حق دسترسی برای هر یک از مدارک

· امکان تعریف گروه های اسناد جهت سهولت در جستجو

· امکان صدور درخواست ایجاد، حذف و یا تغییر در مدارک توسط کاربران و در بستر فرآیندهای خودکار

· امکان جستجو و مشاهده آخرین ویرایش مدارک بر اساس حق دسترسی کاربران

· امکان استفاده از مدارک و مستندات در سایر قسمت های نرم افزار و به روز شدن مستندات سایر سیستم ها بر اساس آخرین تغییرات مدارک

ب- ممیزی

· مشاهده اطلاعات کامل استانداردها (لیست استانداردها، بندهای آن ها و پرسش های مربوط به هر بند) و امکان استفاده از آنها در استخراج هوشمند چک لیست ممیزی

· امکان ثبت مشاهدات ممیزی ها

· ارایه برنامه دوره ای ممیزی توسط نرم افزار و اعلام برنامه به کاربران

· صدور اقدام برای هر یک از مشاهدات ممیزی توسط نرم افزار

· امکان تعیین اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباق ها و یا پیشنهادهای ممیزی به همراه مسئول پیگیری و اجرا مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

· امکان اجرای ارزیابی های مختلف (ارزیابی ممیز، فرآیند ممیزی و ...) بصورت هوشمند

ج- اقدام اصلاحی، پیشگیرانه

· امکان جمع آوری پیشنهادها و انتقادات و مشاهدات کاربران در قالب اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و فرصت بهبود

· امکان استفاده از نمودار علت و معلول جهت ریشه یابی عدم انطباق ها

· امکان درج راه کار توسط کاربرهای خاص و مشاهده راه کارهای مصوب سازمانی برای هر عدم انطباق

· امکان تعیین مسئول پیگیری و فعالیت های جزء به همراه زمانبندی انجام برای هر اقدام

· امکان تعیین زمانبندی ارزیابی اثر بخشی اقدامات

· اعلام وضعیت اقدامات در کلیه مراحل شامل صدور، پیگیری، اجرا و ارزیابی به کاربران مرتبط توسط نرم افزار جهت پیگیری به موقع اقدامات

د- مدیریت فرآیندها

· امکان تعریف فرآیندهای سازمانی، شناسنامه فرآیندی و شاخص های آنها

· امکان هدف گذاری و برنامه ریزی پایش شاخص های هر فرآیند در دوره های زمانی مختلف و تعیین مسئول پایش

· اعلام موعد پایش و تحلیل شاخص ها به مسئول مرتبط توسط نرم افزار

· نمایش آخرین وضعیت اهداف کیفیت به صورت گیج

· امکان ثبت نتایج تحلیل و صدور اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای هر دوره پایش شاخص

ه- بازنگری مدیریت

· امکان ثبت سوابق موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده در بازنگری مدیریت

· صدور اقدام برای هر یک از اقدامات و برنامه های مصوب

· امکان تعیین اقدامات لازم به همراه مسئول پیگیری و اجرا مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

- قابلیت های بخش فنی

· امکان ارتباط با نرم افزار energyBIS جهت برداشت اطلاعات مصارف انرژی بصورت آنلاین از سیستم های اندازه گیری

· امکان یکپارچه سازی با سیستم های DCS

· امکان ثبت، تحلیل و پایش داده های قبوض انرژی

· امکان ثبت، تحلیل و پایش حامل های انرژی تولید شده در واحد

· امکان ثبت، تحلیل و پایش هزینه های انرژی واحد

· امکان ثبت اطلاعات تمامی مصرف کننده های انرژی سازمان

· تحلیل، دسته بندی و مشخص نمودن مصارف بارز انرژی

· امکان ثبت، تحلیل و پایش شاخص های انرژی سازمان و رسم منحنی های CuSum

· مکان تعریف و اندازه گیری اثربخشی اهداف خرد و کلان

· تعریف و اولویت بندی راه کارهای صرفه جویی انرژی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

· تعریف مشخصات تجهیزات اندازه گیری و پایش سوابق کالیبراسیون

· امکان تعریف روش های کنترل عملیات سیستم های انرژی

· انجام تحلیلهای اقتصادی مبتنی بر روشهای دینامیکی

· مدیریت و کنترل پروژه های بهبود

· امکان تعریف شاخص های عملکرد انرژی در سطوح مختلف سازمانی تا سطح تجهیزات با قابلیت تعریف جزئیات فنی

· امکان شبیه سازی ویژوال فرآیندهای مصرف کننده انرژی

· امکان تعریف و استخراج گزارش های متنوع براساس اطلاعات و داده های وارد شده در سیستم

- مشخصات فنی و کلی نرم‌افزار

· تولید و توسعه مبتنی بر متدولوژی RUP

· قابلیت بکارگیری همزمان واسط کاربری وب و ویندوز

· استفاده از استاندارد UML بمنظور مستندسازی تحلیل و طراحی سیستم ها

· بهره گیری از چارچوب Microsoft MSF و RUP بمنظور هدایت تیم تولید در پیاده سازی و ساخت سیستم ها

· بکارگیری تکنولوژی Smart Client برای واسط کاربری ویندوز

· استفاده همزمان از معماری مبتنی بر سرویس (Service Oriented Architecture) در سطح خدمات برنامه های کاربردی و معماری شی گرا (Object Oriented Architecture) در طراحی داخلی برنامه های کاربردی

· توسعه مبتی بر .net و استفاده از Microsoft .Net Framework 2.0 / 3.0

· بانک اطلاعاتی SQL Server 2005-2008 R2

· معماری کلاینت / سرور با قابلیت اتصال به سرور بر روی شبکه وب

· معماری فیزیکی 3 لایه (سرور داده، سرور برنامه و کلاینت های کاری)

· بهره مندی از فناوری نصب و بهنگام سازی خودکار بر روی همه کلاینت های کاری

- قابلیت های سیستم ساز

· انعطاف پذیری و قابلیت تغییر

· یکپارچگی اطلاعات

· بهره‌مندی از معماری سرویس گرا

· مدل سازی فرآیندهای سازمانی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 219
  • |
  • این ماه: 16467
  • |
  • مجموع: 491014