4- پیاده سازی سیستم

گام 4 بخش اجرا یا پیاده سازی و بهره برداری از سیستم در چرخه PDCA می باشد. اجرا با پیاده سازی نتایج طرح‌ریزی از طریق دستورالعملهایی كه مدیریت انرژی را به عنوان بخشی از فعالیتهای روزانه سازمان قرار می دهد، مرتبط می باشد. این مكانیزم‌ ها شامل صلاحیت، آموزش و آگاهی، مستندسازی، كنترل‌های بهره ‌برداری، اطلاع‌رسانی و همچنین طراحی و خرید است. در ادامه و بعد از طراحی سیستم، در بخش اجرا به مدیریت عملكرد انرژی و بهبودهای اولیه عملكرد انرژی پرداخته می شود. پارامترهای كلیدی عملكرد انرژی شامل موارد زیر است.

 • مدیریت الزامات قانونی مرتبط با انرژی
 • مدیریت الزامات اختیاری مرتبط با انرژی
 • بهبود‌ مصارف انرژی با اجرای طرحهای اقدام
 • استفاده‌های بارز انرژی و كنترل‌های مرتبط با آنها
 • اهداف كلان و طرحهای اقدام مرتبط با آنها
 • مستند کردن بهبودهای عملکرد انرژی انجام شده و
 • نگهداری سیستم‌ انرژی

جهت پیگیری موفق بخش اجرا و اطمینان از مدیریت صحیح و بهبودهای عملكرد انرژی، مراحل زیر را مطالعه نمایید

1-4- مدیریت و كنترل اطلاعات

2-4- تعیین كنترل‌ های عملیاتی

3-4- اطمینان از صلاحیت كاركنان

4-4- اطمینان از آگاهی كاركنان

5-4- مشخصات خرید در تامین انرژی

6-4- ملاحظات انرژی در خرید

7-4- ملاحظات انرژی در طراحی

8-4- اطلاع رسانی داخلی

9-4- تصمیم‌گیری برای اطلاع‌رسانی خارجی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 231
 • |
 • این ماه: 16479
 • |
 • مجموع: 491026