2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 5-2- اولویت بندی فرصتهای بهبود/2-5-4- ایجاد ابزار و تكنیك‌هایی برای اعمال معیارها

در بخش 2-5-3 معیارهای لازم جهت اولویت‌بندی پروژه ها بمنظور اطمینان از تمرکز منابع بر روی حیاتی‌ترین فرصت‌های بهبود سازمان، ایجاد می‌شوند. با توجه به گستردگی سازمان و پیچیدگی ارزیابی فرصتهای بهبود، ایجاد فرایند مناسب جهت اعمال معیارها و تسهیل تسهیل فرآیند اولویت‌بندی فرصت‌ها مناسب است.
سازمان ممكن است ابزارهایی را از قبل برای اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود به كار گرفته باشد. در این صورت استفاده از همان ابزار برای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی منطقی به نظر می‌رسد. ایجاد جدولی با عنوان "معیارها و رتبه‌بندی برای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی" می‌تواند برای تعیین اولویت فرصت‌ها با استفاده از معیارها و رتبه‌های منتخب سازمان مورد استفاده قرار گیرد. یکی از روشهای مناسب جهت اولویت بندی فرصتهای صرفه جویی استفاده از روش معیاردهی وزنی می باشد.
به طور كلی معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی پروژه‌ها از سطوح اهمیت متفاوتی برخوردار است. چنانچه معیارها اهمیت یكسانی نداشته باشند، تیم، وزن نسبی آنها را تعیین می‌كند. برای مثال درون یك سازمان صرفه‌جویی در هزینه برآورد شده ممكن است مهم‌تر از سهولت پیاده‌سازی فرصت باشد. در این صورت اهمیت وزنی صرفه‌جویی‌های هزینه ممكن است دو برابر سنگین‌تر از سایر معیارها در نظر گرفته شود.
در نهایت با بهره گیری از نظرات كاركنان مطلع و متخصص معیارهای اولویت‌بندی را بر فرصت‌های انرژی اعمال كنید.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 48
  • |
  • این ماه: 5542
  • |
  • مجموع: 467888