2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 5-2- اولویت بندی فرصتهای بهبود/2-5-1- كنار هم قرار دادن افراد مناسب

این امر حائز اهمیت است كه افراد از نقش‌ها و سطوح متفاوت سازمان در ایجاد معیارهای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی سازمان دخیل باشند. دیدگاه‌های متفاوت این اطمینان را حاصل می کند که طیف گسترده‌ای از عوامل در نظر گرفته شده اند و تیم انرژی باید معیارهایی اصلی جهت موفقیت سازمان را تعیین كند.
چنانچه تیم انرژی از قبل دارای نماینده های شایسته از نقش‌ها و سطوح گوناگون باشد، ممكن است نیاز به اضافه كردن فرد جدیدی برای این بخش نباشد. البته از طرف دیگر این اقدام می‌تواند زمانی فراهم كند تا سایر كاركنانی كه ممكن است دانش یا تخصص خاصی داشته باشند كه برای فرآیند تنظیم معیارهای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی سودمند است، در پروژه شركت داده شوند. این كاركنان می‌توانند شامل كاركنان مطلع درباره فرآیندهای طرح‌ریزی سرمایه و یا توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های سازمان باشند.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 80
  • |
  • این ماه: 5574
  • |
  • مجموع: 467920