ممیزی انرژی

ممیزی انرژی در یك واحد صنعتی را می‌توان اولین گام در پیاده‌سازی مدیریت انرژی دانست. هرچند كه ممیزی انرژی مشتمل بر سطوح مختلفی می‌باشد و از یك سازمان تا سازمان دیگر بسیار متفاوت خواهد بود ولی بطور كلی ممیزی انرژی در واحد صنعتی مشتمل بر موارد زیر است.

  • جمع‌آوری و بررسی داده‌ها
  • بازرسی سایت و اندازه‌گیری شرایط عملكردی
  • بررسی و بازنگری شرایط بهره‌برداری
  • تحلیل داده‌ها

بطور خلاصه ممیزی انرژی، مجموعه‌ای از اقدامات برای تعیین اینكه انرژی در كجا، چه زمانی، چرا و چگونه استفاده شده است و یا به عبارت دیگر ممیزی انرژی برای درك الگوی مصرف انرژی هر یك از سیستمها و فرایندها اجرا می گردد. جمع‌آوری این اطلاعات برای شناسایی فرصتهای بهبود كارایی انرژی، كاهش هزینه‌های انرژی و كاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممیزی انرژی در واحدهای صنعتی همچنین بمنظور تعیین اثربخشی اقدامات بهینه‌سازی بعد از پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خدمات ممیزی انرژی به صنایع در سه فاز و به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشد.

فاز اول- شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات

عمده اقدامات این فاز مشتمل بر شناسایی اولیه واحدهای مختلف، شناسایی تجهیزات و جریان‌های انرژی‌بر، تهیه لیست رتبه‌بندی تجهیزات (HML)، جمع‌آوری اطلاعات مشتمل بر نقشه‌های جریان فرآیند و ابزار‌دقیق واحدها، بالانس‌های طراحی جرم و انرژی، نقشه‌های جریان حامل‌های مختلف انرژی در واحدهای تولید‌كننده و مصرف‌كننده، نقشه‌های بالانس حامل‌های مختلف انرژی، دیاگرام‌های تك خطی برق، اطلاعات طراحی تجهیزات مختلف و برنامه‌ریزی خط تولید، داده‌های عملكردی انرژی (در صورت وجود) نظیر سابقه میزان مصارف، توقفات ناخواسته و میزان تولید در زمان‌های مختلف و در نهایت تولید نقشه‌های ساده شده و برنامه‌ریزی جهت انجام فازهای آتی می‌باشد.

فاز دوم- اندازه‌گیری‌ها

در فاز دوم پروژه ممیزی انرژی صنایع، اقداماتی نظیر تعیین نقاط و پارامترهای مورد نیاز برای اندازه‌گیری، تعیین دستگاههای پرتابل اندازه‌گیری علاوه بر ابزاردقیق واحدها، اطمینان از صحت كار و كالیبره بودن ابزار دقیق سایت و در نهایت انجام اندازه‌گیری و برداشت اطلاعات بمنظور تعیین شدت مصرف در واحدهای مختلف و محاسبات راندمان و شرایط كاری تجهیزات مختلف انجام می شود.

فاز سوم- انجام محاسبات و ارائه گزارش ممیزی

اقدامات این فاز مشتمل بر مواردی نظیر انجام محاسبات مورد نیاز از قبیل راندمان و شرایط كاری تجهیزات، بالانس‌های جرمی و انرژی برای تجهیزات و واحدهای مختلف و محاسبات شدت مصرف، شبیه‌سازی عملكرد تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر، مقایسه نتایج بدست آمده با مقادیر نامی(طراحی) و تعیین دلایل انحراف و روشهای كاهش آن، شناسایی پتانسیلهای صرفه‌جویی انرژی، امكان‌سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه‌جویی انرژی و تعیین میزان صرفه‌جویی هر یك از اقدامات بهینه‌سازی پیشنهادی می‌باشد كه در قالب گزارش ممیزی انرژی تمامی نتایج و مستندات ارائه می‌گردد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 98
  • |
  • این ماه: 5911
  • |
  • مجموع: 462114