2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 7-2- استقرار اهداف خرد و کلان انرژی

در این مرحله در فرآیند پیاده‌سازی و اجرا، مدیریت، به سیستم مدیریت انرژی (EnMS ) پرداخته، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات انرژی به طور كامل انجام‌شده و فرصت‌های انرژی اولویت بندی شده است.

ISO 50001 نیازمند این است که سازمان، اهداف خرد و کلان انرژی را که به سازمان برای برآوردن تعهدات خط مشی انرژی مرتبط با بهبود عملكرد انرژی کمک می کند، دسته بندی و مستندسازی کند.

اهداف کلان انرژی، نتایج و دستاوردهایی را که یک سازمان برای برآوردن تعهدات خط‌ مشی انرژی بمنظور بهبود عملکرد انرژی در نظر دارد، مشخص می‌کند. این اهداف، اهداف سطح بالایی هستند که در سرتاسر سازمان ابلاغ شده و مبنایی برای تنظیم اهداف خرد می باشند.

پس از آنكه اهداف كلان انرژی تعریف شدند، سازمان نیازمند تعریف یك یا چند هدف خرد برای هر یك از اهداف كلان است. اهداف خرد از اهداف کلان مشتق می‌شوند. آنها الزامات عملكرد انرژی کمی و ویژه‌ای را که برای دستیابی به یک هدف کلان انرژی مورد نیاز است، تعیین می‌کنند. برای یک هدف کلان ممکن است بیش از یک هدف خرد وجود داشته باشد. هدف خرد به تعریف اقدامات خاص کمک کرده و ممکن است به صورت گسترده در تمام سازمان و یا در بخشی از سازمان اعمال شود. هدف خرد، حرکت قابل‌اندازه‌گیری به سمت هدف کلان را نشان داده و دارای یک چارچوب زمانی مشخص است. ممكن است اهداف خرد در ارتباط با اهداف کلان توسعه یابند و یا این امکان وجود دارد که برای شناسایی اهداف خرد مشخصی كه سازمان را قادر به برآوردن اهداف كلان می‌سازد، ورودی‌های مضاعفی مورد نیاز باشد.

پس از آنكه اهداف خرد و کلان تعریف شدند، باید توسط مدیریت ارشد تایید شده و به آگاهی افرادی که می‌توانند بر روی اهداف خرد و کلان تاثیر گذار باشند، رسانده شوند.

جزئیات بیشتر در گام‌های زیر فراهم شده اند:

2-7-1 کنارهم قرار دادن افراد مناسب

2-7-2 فراهم کردن ورودی های مناسب

2-7-3 تعریف و مستندسازی اهداف کلان و خرد

2-7-4 به دست آوردن تایید مدیریت

2-7-5 آگاه‌سازی از اهداف خرد و کلان انرژی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 71
  • |
  • این ماه: 5565
  • |
  • مجموع: 467911