2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 2-2- جمع‌آوری و تحلیل داده ها/2-2-4- بررسی نرم افزارهای تحلیل داده‌های انرژی

سازمان به طرق متفاوتی داده‌ها را تحلیل و روند تغییرات آنرا بررسی می‌كند. این روش‌ها از جداول داده ای ساده داخلی گرفته تا نرم‌افزارهای بسیار گران و پیچیده و نرم افزارهای تحت وب متفاوت است.

بررسی ابزارهای نرم‌افزاری به سازمان كمك می‌كند تا انواع مختلف را مشاهده كرده و ایده‌هایی پیرامون انواع اطلاعات مفید در اختیار سازمان بدست آورد. فرآیند بررسی ابزار را با تمركز با معیارهای عمومی زیر محدود كنید:

  • دامنه كار سیستم مدیریت انرژی: چه تعداد از اندازه‌گیری‎ها پیگیری می‌شوند و بودجه سازمان چقدر است؟
  • تجزیه و تحلیل داده ها در مقابل موضوعات مالی: آیا سازمان به بررسی قیمتها و مباحث مالی یا تحلیل داده‌های انرژی جهت تعیین فرصت‌های صرفه جویی انرژی علاقه‌مند است.
  • وب نسبت به ویندوز: آیا اطلاعات از تاسیسات پراكنده و یا با واسطه جمع‌آوری می‌شوند یا فرآیند جمع‌آوری فقط در تاسیسات محلی انجام می‌گیرد؟

پرداختن به این سه معیار عمومی و قابلیت‌ها و منابع درون سازمان به محدود كردن سریع جستجو كمك می‌كند. تحقیقات بیشتر تمركز را بر روی تعداد محدودی از ابزارهای انتخابی بالا می‌برد. تهیه پرسشنامه مناسب جهت انتخاب نرم‌افزار برای تسهیل این تحلیل‌ها مناسب است.

معمولاً خروجی یا گزارش نمافزارها توسط گروه گسترده‌ای از ذینفعان مورد استفاده قرار می‌گیرد. دادن اطلاعات صحیح به اشخاص با حداقل صرف نیرو باید نگرانی عمده باشد. نماینده مدیریت انرژی معمولاً مسئول ابلاغ اطلاعات به سازمان است و می‌بایست تحقیق و انتخاب ابزارهای تحلیل و پیگیری داده‌های انرژی را جهت تضمین برآورده شدن نیازها بررسی كند.

مرحله پیشنهادی بعدی مصاحبه با سهامداران درون سازمان برای حصول اطمینان از این امر است كه آنها اطلاعات درست دریافت می‌كنند و قالب ارائه شده برای آنها به سادگی قابل درك‌ است. این امر به نهایی كردن انتخاب ابزار مورد استفاده توسط سازمان كمك می‌كند.

EnMS نرم افزار مدیریت انرژی برسا را برای مدیریت داده ها، اسناد و سوابق سیستم مدیریت انرژی توصیه می نماید و بمنظور انجام مانیتورینگ آنلاین نرم افزار EnergyBIS پیشنهاد می گردد.  

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 105
  • |
  • این ماه: 5599
  • |
  • مجموع: 467945