3- بررسی طرح ریزی و اقدامات انجام شده 2-3- بررسی منابع موجود و در دسترس

پس از آنكه همه موارد در چك‌لیست بررسی امكان تحقق ( تهیه شده در گام 3-1) ارزیابی گردید، بهتر است كه منابعی كه تا این زمان استفاده شده اند و آنهایی كه لازم است جهت ایجاد و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی مورد استفاده قرار گیرند، بررسی شوند. به عبارت دیگر اولین بخش از بررسی شامل بازنگری منابع مورد نیاز جهت تداوم فعالیتهای سیستم و سایر موارد مرتبط م باشد. این اقدامات مشتمل بر بررسی كاركنان و مدت زمان آنها جهت فعالیت در حوزه مدیریت انرژی، همچنین هرگونه بودجه مورد نیاز و یا سایر منابع مانند اتاق جلسات، کامپیوترها و یا سایر تجهیزات می‌باشد. بعضی از پرسش‌های كلیدی كه باید پاسخ آنها مشخص گردد، به شرح زیر می باشد.

 • آیا افراد مناسبی در سیستم مدیریت انرژی مشاركت داده شده‌اند؟
 • آیا وظایف به گونه‌ای در نظر گرفته شده‌اند كه تمام كارها را پوشش دهند؟
 • آیا وظایف مناسب هستند؟
 • آیا مدیریت، زمان كاركنان را كه برای ایجاد سیستم مدیریت انرژی مورد نیاز است، آزاد نموده است؟
 • آیا تاکنون بودجه اختصاص داده شده کافی بوده است؟ (به عنوان مثال برای خریدن نسخه‌هایی از استاندارد ISO50001، آموزش تیم انرژی، نرم افزار، سخت افزار و...)

قسمت دوم بررسی، حصول اطمینان از این امر است كه منابع خاص مورد نیاز برای پیاده‌سازی و دستیابی به اهداف خرد و کلان انرژی و برنامه های عملیاتی توسط مدیریت ارشد تخصیص یافته و تأیید ‌شود. طرح‌ریزی منابع برای برآوردن بهبود اهداف كلان، قسمتی از توسعه برنامه‌های عملیاتی (گام 2-8) می‌باشد. برخی از پرسش های کلیدی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 • آیا مدت زمان فعالیت كاركنان و سایر منابع مورد نیاز در برنامه های عملیاتی مشخص شده است؟
 • آیا منابع شناسایی ‌شده در برنامه‌های عملیاتی، به وسیله سطوح مناسبی از مدیریت سازمان که اختیارات لازم را در اختیار دارد، تخصیص داده شده است؟
 • آیا به پرسنل با توجه به برنامه های عملیاتی، آگاهی داده شده است؟

استفاده از نتایج این بررسی برای شناسایی و اطلاع‌رسانی منابع در جلسه بازنگری مدیریت (گام 3-4) بمنظور اخذ تصویب مدیریت ارشد ضرورت دارد. اطمینان حاصل كنید كه منابع مورد نیاز برای فاز بعدی توسعه و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی EnMS تخصیص داده شده و به آنها اشاره شده است.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 102
 • |
 • این ماه: 5915
 • |
 • مجموع: 462118