2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 1-2- شناسایی و ارزیابی الزامات قانونی و سایر الزامات

یکی از مواردی که در تهیه پروفایل انرژی سازمان جمع آورری می‌گردد، اطلاعات الزامات قانونی و سایر الزاماتی است كه نسبت به استفاده، مصرف و كارایی انرژی سازمان اعمال می‌شوند. همچنین در این بخش باید از وجود فرآیندهای لازم برای شناسایی، دسترسی، ارزیابی و به ‌روز رسانی متناسب این الزامات،‌ اطمینان حاصل شود.

الزامات قانونی آن دسته از الزامات هستند كه توسط یك نهاد دولتی یا سازمان نظارتی تعیین می‌شوند. سازمان تصویر كاملی از الزامات قانونی و مسائل مرتبط با انرژی برای خود ترسیم می‌كند. در نتیجه می تواند تطابق با این الزامات را بر یك مبنای پایدار حفظ نماید.

علاوه بر الزامات قانونی، انواع مختلفی از الزامات دیگر مرتبط با انرژی نیز وجود دارند كه ممكن است یك سازمان ملزم به رعایت آنها باشد (برای مثال می توان دستورالعملهای انرژی را نام برد.) و یا به طور اختیاری تطابق با آنها را بپذیرد ( مانند استانداردهای برچسب انرژی تشویقی). فرآیندهای سازمان برای شناسایی، دسترسی، ارزیابی و حفظ تطابق با الزامات قانونی قابل اجرا، باید سایر الزامات را نیز پوشش دهند.

دزر مراحل زیر جزئیات لازم در زمینه شناسایی، دسترسی، ارزیابی و به‌روز رسانی الزامات قانونی و سایر الزامات تشریح گردیده است.

1-1-2 شناسایی و دسترسی به الزامات قانونی

2-1-2 شناسایی سایر الزامات و دسترسی به آنها

3-1-2 برقراری یك فرآیند برای ارزیابی و به‌ روز رسانی الزامات

4-1-2 طرح‌ریزی برای اجرای فعالیتها و ارزیابی سازمان مطابق با الزامات قانونی و سایر الزامات

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 81
  • |
  • این ماه: 5575
  • |
  • مجموع: 467921