2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 5-2- اولویت بندی فرصتهای بهبود/2-5-3- تعیین معیارها

پس از بازنگری اطلاعات سازمانی مرتبط، تیم انرژی نسبت انتخاب معیارهای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی، اقدام می کند. هنگام انتخاب معیارها، اطلاعات سازمانی جمع‌آوری شده در گام 2-5-2 را در نظر بگیرید و معیارهایی را كه الزامات و نیازهای سازمان را دربرمی گیرند، ایجاد كنید. نمونه‌های معیارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
 • صرفه‌جویی در انرژی و یا هزینه
 • میزان سرمایه گذاری اقدامات بهبود
 • بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت داخلی، ارزش حال خالص
 • سهولت پیاده‌سازی فرصت‌ها
 • مدت زمان اجرای راهکار
 • مسائل ایمنی، بهداشت و زیست‌محیطی
 • تأثیر بر تعمیر و نگهداری
 • تأثیر بر كارایی تولید
سازمان تعداد معیارهایی را كه برای ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند تعیین می‌كند. ممكن است یك یا دو معیار برای ارزیابی پروژه كافی باشد یا ممكن است به معیارهای بسیاری نیاز باشد. همچنین سازمان تعیین می‌كند آیا مقیاس‌های رتبه‌بندی و نمره‌دهی برای هر معیار برقرار شده و اعمال می‌گردد یا خیر (به عنوان مثال گستره صرفه‌جویی انرژی قابل‌قبول). چنانچه فقط یك معیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، حدود به شل ساده بله/خیر خلاصه می شود ولی برای یک سیستم معیاردهی چندگانه، یك فرآیند برای تعیین اهمیت نسبی هر یك از معیارها و چگونگی ارزیابی آنها نیازمند هستند (به بخش 2-5-4 مراجعه كنید).
به یاد داشته باشید كه معیارهای ایجاد شده توسط تیم انرژی را مستند كنید. این امر تضمین می‌كند كه معیارها به روشنی درك شده‌ و به طور یكپارچه برای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی به كار گرفته شده‌اند.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 103
 • |
 • این ماه: 5597
 • |
 • مجموع: 467943