5- بررسی سیستم

در این بخش، به مرحله بررسی در جرخه PDCA پرداخته شده است. بدیهی است در استاندارد ISO 50001 برای اطمینان از رعایت موارد ذیل، لازم است فعالیتهای سازمان به طور مستمر بررسی گردد.

- الزامات سیستم مدیریت انرژی برآورده می گردد

- انرژی به طور كارآمد مدیریت شده و عملکرد انرژی سازمان بهبود می یابد.

- اقدامات سیستم مدیریت انرژی مطابق با طرح ریزی انجام شده، اجرا می گردد.

در مرحله بررسی، باید اطمینان حاصل شود كه اقدامات پایش و اندازه ‌گیری مناسبی برای ارزیابی سیستم مدیریت انرژی در جهت انطباق با خط‌ مشی انرژی و برآورده شدن اهداف کلان طرح ‌ریزی شده، وجود دارد. در این مرحله بمنظور امکان بررسی و بهبود مستمر فعالیتهای سازمان، سیستم مدیریت انرژی ارزیابی می گردد. اگر نتیجه بررسی نشان دهد که تعهدات سازمان در خط‌ مشی یا اهداف کلان برآورده نشده باشند، طرحهای اقدام اصلاح می گردند و یا تغییر می‌یابند، درنتیجه سازمان می‌تواند این تعهدات را برآورده كرده و عملکرد انرژی را به‌طور مستمر بهبود دهد.

تعیین عملکرد انرژی با پایش و اندازه‌ گیری ویژگی‌های مرتبط با استفاده و مصرف انرژی سازمان آغاز می‌شود. اطلاعات گذشته و حال جمع‌آوری می‌شوند و پیش بینی های آتی بعمل می آید و مشخص می شود که آیا عملکرد انرژی سازمان در راستای اهداف کلان است و همچنین آیا برای دستیابی به اهداف انرژی، طرحهای اقدام به درستی طرح ریزی شده اند.

در این مرحله کالیبره بودن تجهیزات اندازه گیری بررسی می گردد تا صحت داده‌های جمع‌آوری شده برای تحلیل‌ها، تضمین گردد. سازمان همچنین باید تعیین کند که آیا الزامات قاونی و یا سایر الزامات قابل اجرای مربوط به مصرف انرژی برآورده شده است.

ممیزی داخلی برای ارزیابی عملکرد انرژی، چگونگی پیاده ‌سازی انجام شده و تعیین اثربخشی سیستم مدیریت انرژی انجام می‌شود. یك برنامه اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ایجاد می‌شود. بدیهی است وقتی مشکلاتی وجود داشته باشد و یا سیستم به طور موثر مستقر نشده باشد، اقدامات اصلاحی مناسب درنظر گرفته می شود. اطلاعات از طریق ممیزی، تجزیه ‌و تحلیل داده‌های عملکرد انرژی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، برای بازبینی توسط مدیریت جمع آوری می شود و بدینوسیله اثر بخشی و مناسب بودن سیستم مدیریت انرژی تضمین می گردد. درنهایت با برگزاری جلسه بازنگری مدیریت، دستورالعمل لازم برای انجام اصلاحات و یا بهبود سیستم تهیه می شود.

مراحل زیر را جهت اجرای موفق فعالیتهای بخش بررسی مطالعه و پیگیری کنید.

1-5- پایش، اندازه گیری و تحلیل شاخصهای کلیدی

2-5- كالیبره كردن تجهیزات پایش و اندازه‌گیری

3-5- ارزیابی انطباق‌ با الزامات قانونی و سایر الزامات

4-5- طرح ریزی و اجرای ممیزی داخلی

5-5- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

6-5- بررسی مستندات و استفاده از مدارک

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 82
  • |
  • این ماه: 5576
  • |
  • مجموع: 467922