تعیین و تصدیق صرفه جویی انرژی M&V

تعیین میزان و نحوه تصدیق صرفه جویی انرژی یکی از الزامات استاندارد ISO 50001 می باشد و از طرف دیگر برای مدیریت سازمان بسیار مهم است که در ازای سرمایه گذاری که انجام داده است، چه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه ها داشته است. صرفه جویی انرژی را نمی توان بصورت مستقیم اندازه گرفت و از سوی دیگر صرفه جویی به مفهوم تفاضل ساده مقادیر مصرف انرژی قبل و بعد از اجرای یک راهکار بهینه سازی نمی‌باشد. بسیاری از سازمان ها در قبال تعیین عملکرد اثربخش پروژه های صرفه جویی انرژی و همچنین تعیین بهبود عملکرد انرژی با مشکلات زیادی مواجه بوده و غالبا تفکیک تاثیر اقدامات انجام شده توسط واحد انرژی و سایر تغییرات تاثیرگذار بر مصرف انرژی  در سازمان میسر نیست. همچنین بسیاری از سازمان ها علاقمند هستند تا در قبال اثربخشی و کارایی اقدامات از روش های انگیزشی استفاده نموده و بخشی از صرفه جویی انرژی را در قالب پاداش به افراد مشارکت کننده در پروژه ها اختصاص دهند و تعیین میزان دقیق و درست صرفه جویی یکی از چالش های اساسی آنان در این مسیر است.

با توجه به اهمیت بحث اندازه گیری و صحه گذاری، استاندارد ISO 50015  که محتوای آن منطبق بر پروتکل بین المللی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی (IPMVP) می باشد در سال 2014 ارائه شده است. این استاندارد بر این اصل بنا شده است که برای اندازه گیری صرفه جویی انرژی باید شرایط مقایسه ای برابر ایجاد گردد و با مقایسه مصارف انرژی قبل و بعد از اجرای راهکارهای صرفه جویی انرژی به همراه اعمال تصحیحات مورد نیاز، میزان دقیق و درست صرفه جویی انرژی مشخص گردد. انتخاب روش مناسب اندازه گیری و استفاده از تجهیز اندازه گیری مناسب یکی دیگر از ارکان اصلی در این بخش می باشد.

سامانه جامع مدیریت انرژی با سال ها تجربه در زمینه پروژه های ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی و با دارا بودن تجهیزات اندازه گیری تخصصی انرژی، آماده ارائه خدمات در زمینه اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد  می باشد. مهمترین خدمات قابل ارائه در این حوزه بهشرح زیر می‌باشد.

1- تدوین طرح M & V قابل ارائه به سازمان های دولتی جهت مشارکت در طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید

2- تدوین و انجام پروژه های اندازه گیری و صحه گذاری برای پروژه های صرفه جویی انرژی در دست اجرا

3- برگزاری دوره آموزشی استاندارد اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی سازمان ها ISO 50015 و IPMVP

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 76
  • |
  • این ماه: 5570
  • |
  • مجموع: 467916