2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 6-2-تهیه خط ‌مبنا و تعیین شاخص‌های عملکرد انرژی

خط‌ مبنا انرژی نقطه شروع برای اندازه‌گیری عملكرد انرژی سازمانی است و شاخص‌های عملكرد انرژی، مقیاس‌های كمی عملكرد انرژی هستند. خط‌ مبنای انرژی از بازنگری انرژی سازمان برمی‌آید و به عنوان مرجعی كه تغییرات عملكرد انرژی در آینده با آن سنجیده می‌شود در نظر گرفته می‌شود.

شاخص‌های عملكرد انرژی می‌توانند برای تعیین میزان بهبودها در بهره برداری انرژی، مصرف و كارایی در سطوح سازمان، ماشین‌آلات، سیستم، فرآیند یا تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند. شاخص‌های عملكرد انرژی، پارامترهای اندازه‌گیری‌شده، نسبت‌ها یا مدل‌هایی هستند كه توسط مدیریت به عنوان تصویر صحیحی از عملكرد انرژی پذیرفته شده‌اند. بهبود در عملكرد انرژی با مقایسه شاخص عملکرد انرژی (EnPIs ) جاری با مقادیر اولیه خط‌ مبنا انرژی تعیین می‌شود.

مسئولیت تعیین شاخص‌ های عملكرد انرژی (EnPIs ) معمولاً برعهده نماینده مدیریت انرژی است و ممكن است سایر اعضای تیم انرژی را همانند مدیریت درگیر كند. منابع، برای تكمیل فرآیند تعیین شاخص عملکرد انرژی (EnPIs ) به وسیله مدیریت ارشد تخصیص داده می‌شود. خط‌ مبنای انرژی و جزئیات شاخص عملکرد انرژی (EnPI ) در گام‌های زیر ارائه شده است:

گام 2-6-1 دریافت الزامات سهامداران برای انجام اندازه‌گیری

گام 2-6-2 برقراری یك خط‌ مبنا

گام 2-6-3 تهیه یك لیست از شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs) ممكن

گام 2-6-4 تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs)

گام 2-6-5 انتخاب و آزمایش شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs)

گام 2-6-6 تحلیل شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs) برای تعیین عملكرد

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 105
  • |
  • این ماه: 5599
  • |
  • مجموع: 467945