2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 5-2- اولویت بندی فرصتهای بهبود/2-5-2- بازنگری اطلاعات سازمانی مرتبط

تیم انرژی باید اطلاعات سازمانی تاثیرگذار بر معیارها و یا رویكردی كه برای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی اخذ می‌شود، جمع‌آوری و بازنگری كند. اطلاعات سازمانی مرتبط می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
 • استراتژی‌های تجاری سازمانی
 • موانع جاری و یا الزامات مالی برای پیشنهاد پروژه های سرمایه گذاری
 • پروژه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری (O&M)
 • سایر منابع و یا درخواستهای مالی
 • پیش‌بینی‌های تولید و یا بازار
 • الزامات سازمان
علاوه بر این، آگاهی تیم انرژی از هر فرآیند ارزیابی ریسك موجود که هم اکنون توسط سازمان استفاده می شود، همراه با درك واضحی از ایمنی سازمان و دامنه تغییرات ریسكهای زیست‌محیطی ممكن است، مفید باشد. برای مثال بسیاری از سازمان‌ها از تکنیک تجزیه و تحلیل خطاها و اثرات بالقوه آن (FMEA: Failure Mode and Effect Analysis) برای ارزیابی ریسك‌های گوناگون استفاده می‌كنند. بازنگری اطلاعات درباره فرآیندهای جاری ارزیابی ریسك به تیم انرژی در درك چگونگی نیاز به لحاظ كردن این الزامات و فرآیندها در تصمیم‌گیری‌ پیرامون معیارهای اولویت‌بندی فرصت‌های انرژی كمك می‌كند.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 57
 • |
 • این ماه: 5551
 • |
 • مجموع: 467897