1-شروع استقرار سیستم 2-1- مستند کردن تعهد مدیریت ارشد/1-2-2- انتصاب نماینده مدیریت

مدیریت ارشد برای نظارت بر سیستم مدیریت انرژی، نماینده مدیریت را منصوب می نماید. وظایف معمول نماینده مدیریت عبارتند از:

 • حصول اطمینان از اینكه سیستم مدیریت انرژی، اجرا، پیاده‌سازی و نگهداری می شود و به طور مستمر بهبود می‌یابد.

 • مدیریت ارشد را از كارایی سیستم مدیریت انرژی آگاه سازد.

 • اعضای تیم مدیریت انرژی را با موافقت مدیریت تعیین کند.

 • اقدامات مدیریت انرژی که در راستای اهداف و خط مشی سازمان می باشند را از طریق تیم مدیریت انرژی، طرح‌ریزی و جهت‌دهی کند.

 • اینكه تمامی سطوح سازمان از خط‌مشی انرژی و اهداف كلان سازمان آگاه هستند را تضمین کند.

 • از اینكه مسئولیت‌ها و اهداف درك شده‌اند، اطمینان حاصل کند.

 • اینکه فرآیندهایی برای حصول اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت انرژی وجود دارند را تضمین کند.

 • بهبود مستمر را تضمین دهد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 66
 • |
 • این ماه: 5560
 • |
 • مجموع: 467906