کد دوره: BE-TR-EN-06

اهداف دوره:

تعیین میزان و نحوه تصدیق صرفه جویی انرژی یکی از الزامات استاندارد ISO 50001 می باشد که در قالب استاندارد ISO 50015 ارائه شده است. مفاهیم و اصول این استاندارد با پروتکل بین المللی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد (IPMVP) منطبق است. این استاندارد و پروتکل بر این مفهوم اساسی استوار هستند که صرفه جویی انرژی را نمی توان بصورت مستقیم اندازه گرفت. برای اندازه گیری صرفه جویی انرژی مقایسه مصارف انرژی قبل و بعد از اجرای راهکارهای صرفه جویی انرژی و اعمال تصحیحات مورد نیاز ضرورت دارد. هدف در این دوره آشنایی کارشناسان انرژی با روش های اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی مبتنی بر اصول استاندارد و آموزش نحوه تدوین یک طرح M & V منطبق بر این استاندارد می باشد.

مدت زمان دوره:

2 روز

مخاطبان دوره:

 • مدیران و کارشناسان انرژی واحدهای صنعتی و ساختمان های بلند مرتبه
 • مدیران و کارشناسان واحد مدیریت سیستم ها در واحدهای در حال استقرار سیستم مدیریت انرژی
 • کارشناسان شرکت های مهندسی مشاور
 • کارشناسان فعال در حوزه طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید (طرح های اسکو)
 • کلیه کارشناسان و علاقه مندان به آشنایی با سیستم مدیریت انرژی

عناوین مطالب دوره:

 • جایگاه استاندارد ISO 50015 در خانواده استانداردهای مدیریت انرژی ISO 50001

 • آشنایی با اصول اساسی IPMVP

 • اصول کلی M & V، دقت و عدم قطعیت و صلاحیت و محرمانگی

 • برنامه ریزی اندازه گیری و مدیریت داده ها، تکرار پذیری و شفافیت فرایند M & V

 • دامنه و مرز اندازه گیری

 • تعیین عملکرد اقدامات صرفه جویی انرژی

 • شاخص های عملکرد انرژی و ارزیابی اولیه اندازه گیری های مورد نیاز

 • خط مبنا و تصحیحات مورد نیاز

 • انتخاب روش M & V

 • جمع آوری داده ها و اعتبار سنجی

 • تحلیل های M & V و گزارش نویسی

 • تدوین طرح M & V

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 115
 • |
 • این ماه: 5609
 • |
 • مجموع: 467955