کد دوره: BE-TR-EN-04

اهداف دوره:

ممیزی داخلی بخش مهمی در سیستم های مدیریتی می باشد. برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح و موثر سیستم مستقر شده ضرورت دارد. با توجه به محتوای فنی بالا در سیستم مدیریت انرژی، ممیزی داخلی علاوه بر دانش سیستمی ممیزی داخلی مبتنی بر استاندارد ISO 19011:2010 نیاز به شناخت فنی مناسب از سازمان و جنبه های فنی استاندارد ISO 50001: 2011 می باشد. عدم انطباق هایی که در سیستم مدیریت انرژی صادر می شوند معمولا در بخش طرح ریزی و مستندسازی سیستم هستند اما عدم انطباق های کنترل عملیات که می تواند منجر به صرفه جویی انرژی و عملیات اثربخش و کارای سیستم ها و تجهیزات بارز شود، بخش بسیار مهمی است که در این دوره با تمرکز و عمق بیشتری به آن پرداخته می شود.

مدت زمان دوره:

2 روز

مخاطبان دوره:

 • ممیزان سیستم مدیریت انرژی شاغل در سازمان ها یا شرکت های CB
 • مدیران و کارشناسان انرژی واحدهای صنعتی و ساختمان های بلند مرتبه
 • مدیران و کارشناسان واحد مدیریت سیستم ها در واحدهای در حال استقرار سیستم مدیریت انرژی
 • کلیه کارشناسان و علاقه مندان به آشنایی با سیستم مدیریت انرژی

عناوین مطالب دوره:

 • تشریح ساختار کلان و جنبه های فنی و سیستمی استاندارد ISO 50001

 • تشریح الزامات مميزی داخلی بر مبنای استاندارد ISO 19011:2010

 • فرایند برنامه ریزی و انجام مميزی داخلی انرژی

 • متدولوژی تدوين چک ليست های مميزی داخلی انرژی

 • نحوه شناسایی عدم انطباق ها در سیستم مدیریت انرژی

 • کارگاه عدم انطباق در بخش طرح ریزی انرژی

 • کارگاه عدم انطباق در بخش مستندسازی و کنترل سوابق

 • کارگاه عدم انطباق های فنی در طراحی و خرید

 • کارگاه عدم انطباق های فنی در کنترل عملیات

 • نگهداری و اصلاح شاخص های عملکرد و خط مبناهای انرژی

 • نحوه مواجهه و فرایند رفع عدم انطباق ها

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 98
 • |
 • این ماه: 1141
 • |
 • مجموع: 408389