کد دوره: BE-TR-EN-01

اهداف دوره:

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی شرکت کنندگان با الزامات استقرار سیستم مدیریت انرژی و نحوه پیاده سازی این الزامات در سازمان ها براساس استاندارد ISO 50001:2011 است. با توجه به بار فنی بسیار بالای این استاندارد، تمرکز این دوره بر مباحث فنی بوده و با تشریح جنبه های فنی و سیستمی این استاندارد، یکپارچگی و نحوه تاثیرگذاری آن بر مصارف انرژی سازمان ها ارائه خواهد شد.

مدت زمان دوره:

3 روز

مخاطبان دوره:

 • مدیران و کارشناسان انرژی واحدهای صنعتی و ساختمان های بلند مرتبه
 • مدیران و کارشناسان واحد مدیریت سیستم ها در واحدهای در حال استقرار سیستم مدیریت انرژی
 • کلیه کارشناسان و علاقه مندان به آشنایی با سیستم مدیریت انرژی

عناوین مطالب دوره:

 • تشریح ساختار کلان و جنبه های فنی و سیستمی سیستم مدیریت انرژی

 • جایگاه استاندارد ISO 50001 در خانواده استانداردهای مدیریت انرژی

 • تعیین نیازمندی ها و ارائه روند استقرار سیستم مدیریت انرژی

 • تشریح الزامات مرتبط با بازنگری انرژی با تمرکز بر ممیزی فنی، خط مبناها و شاخص های عملکرد انرژی

 • شناسایی و اولویت بندی پروژه های صرفه جویی انرژی

 • تشریح نحوه تدوین اهداف کلان، خرد و برنامه های اجرایی

 • تشریح نحوه اندازه گیری و اثربخشی برنامه های اجرایی

 • تشریح الزامات کنترل عملیات در سیستم مدیریت انرژی

 • تشریح الزامات طراحی و خرید و نقش آنها در بهبود عملکرد انرژی سازمان

 • الزامات پایش و اندازه گیری و آشنایی با ابزار های تحلیل اطلاعات انرژی

 • تشریح الزامات ممیزی داخلی با تمرکز بر عدم انطباق های سیستم مدیریت انرژی

 • تشریح سایر بندهای سیستمی استاندارد مدیریت انرژی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 111
 • |
 • این ماه: 5924
 • |
 • مجموع: 462127