2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 3-2- شناسایی استفاده های انرژی بارز/2-3-5- تحلیل و پایش استفاده‌ انرژی بارز

استفاده‌های انرژی بارز از شاخص‌های كلیدی عملكرد انرژی هستند كه مرتباً پایش، اندازه‌گیری و تحلیل می‌شوند. پس از آنكه استفاده‌های انرژی بارز شناسایی شدند، داده‌های خروجی و مصرف انرژی برای تعیین عملكرد آنها جمع‌آوری می‌شوند. بهترین رویه این است كه اطلاعات و داده‌های عملكرد انرژی را درون سیستم پایش انرژی در نظر بگیرید. این امر تمام داده‌های انرژی سازمانی را در یك مكان مشخص قرار می‌دهد. تحلیل و پایش عادی داده‌های انرژی درآینده، موجب به‌هنگام‌سازی عملكرد انرژی استفاده‌های انرژی بارز می‌شود.

تحلیل داده‌ها یك فرآیند مستمر است. داده‌ها در ابتدا برای تعیین استفاده‌های انرژی بارز جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند، اما بعد از آن برای شناسایی فرصت‌های بهبود عملكرد انرژی به طور مستمر جمع‌آوری، تحلیل و پایش می‌شوند. لحاظ كردن داده‌های عملكرد انرژی درون سیستم پایش انرژی امكان تحلیل آسان‌تر داده‌ها را فراهم می‌سازد، با استفاده از نرم افزار مدیریت انرژی می توان تحلیل مناسبتری از داده های انرژی داشت.

از آنجا كه استفاده‌های انرژی بارز به عنوان بخش عمده‌ مصارف انرژی سازمان به شمار می‌آیند، تحلیل و طرح‌ریزی میزان مصرف انرژی آنها در آینده بخش مهمی از طرح‌ریزی انرژی است. برای كمك به طرح ریزی مصارف انرژی استفاده‌های بارز،  لازم است كاربرگی برای برآورد آینده انرژی و استفاده‌های انرژی بارز تهیه شود. تغییرات بالقوه در مصارف استفاده‌های انرژی بارز می‌تواند بر اساس تأثیرات تولید، منابع انرژی جایگزین‌شده و تكمیل روش‌های صرفه‌جویی انرژی ایجاد شود. لازم است سایر عوامل از قبیل فن‌آوری‌های جدید، تغییرات فرآیندی، تغییرات مواد اولیه، محصولات، معیارهای عملیاتی یا اقلیمی و تغییرات صورت‌گرفته در اقتصاد عمومی یا بخش خاصی از صنعت نیز در نظر گرفته شوند.

شاخص‌های عملكرد انرژی یا EnPI ( به گام 2-6 رجوع كنید ) برای تعریف عملكرد انرژی استفاده‌های انرژی بارز ایجاد می‌شوند. عموماً شاخص‌های عملكرد انرژی قابل‌قبول برای بسیاری از سیستم‌های رایج كه ممكن است استفاده‌های بارز انرژی در بسیاری از سازمان‌ها باشند، وجود دارد. شاخص‌های عمكلرد انرژی به طور مشابه می‌توانند برای تجهیزات، فرآیندها، تاسیسات و پرسنل ایجاد شوند. پایش شاخص‌های عمكلرد انرژی روندهایی را كه اجازه مقایسه عملكرد استفاده‌های انرژی بارز در طول زمان می‌دهد، آشكار می‌كند. تعیین معیار برای مقایسه استفاده انرژی بارز سازمان با بهترین عملکرد در همان رده یا عملکرد بهینه سازمانهای مشابه در صورت در دستسرس بودن، می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 81
  • |
  • این ماه: 5575
  • |
  • مجموع: 467921