2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 3-2- شناسایی استفاده های انرژی بارز

استفاده انرژی یکی از موضوعات فراگیر در هر سازمانی است. تعیین تعدادی از سیستم‌های مهم انرژی، تجهیزات، ماشین‌آلات و كاركنان مرتبط با بهره‌برداری از آنها به عنوان مصرف‌كننده‌های بارز، این امکان را برای سازمان فراهم می کند كه برای بهبود و حفظ عملكرد بهینه، منابع محدود خود را بر روی تعداد اندكی از سیستم‌ها و تجهیزات حساس متمركز كند. این رویكرد، استفاده بهینه از منابع محدود سازمان برای مدیریت انرژی را تضمین می‌كند.

در یك سیستم مدیریت انرژی چنانچه استفاده انرژی به عنوان استفاده بارز انرژی شناسایی شده باشد، به این معنی است كه توجه ویژه ای به آن می شود. موارد قابل ملاحظه در ارتباط با استفاده انرژی بارز مشتمل بر اهداف كلان و خرد انرژی، طرحهای اقدام، حصول اطمینان از تجربه و شایستگی كاركنان مرتبط (گام 4)، طرح‌ریزی برای عملکرد و نگهداری موثر (گام 4) و پایش، اندازه‌گیری و تحلیل عملكرد آنها (گام5) می باشد. پیاده‌سازی این موارد در سازمان نیازمند تامین منابع کافی و توسعه یك استراتژی مناسب برای تعیین و شناسایی استفاده های بارز انرژی می باشد.

مطابق با استاندارد ISO 50001 شناسایی استفاده های انرژی بارز سازمان الزامی است و برای دستیابی به بیشترین بهبود عملكرد با كمترین منابع موجود، ضرورت دارد. جهت تعیین استفاده های انرژی بارز ، فرآیند گام به گام مندرج در ذیل را مطالعه و اجرا نمایید.

 • گام 2-3-1 تهیه لیستی از سیستمهای انرژی سازمان
 • گام 2-3-2 تهیه بالانس انرژی
 • گام 2-3-3 تعیین محدوده استفاده انرژی بارز
 • گام 2-3-4 ثبت استفاده های انرژی بارز و چگونگی استفاده
 • گام 2-3-5 تحلیل و پایش استفاده انرژی بارز

نماینده مدیریت كه تیم انرژی او را پشتیبانی می کند، معمولاً معیارهایی كه بیانگر استفاده های انرژی بارز سازمان است را تعیین و اعمال می‌كند. این امر، تصمیم‌گیری درخصوص مصارف انرژی پایدار و فرصتهای بهبود قابل حصول را دربرمی‌گیرد. لازم است روش‌هایی كه برای تعیین استفاده های انرژی بارز استفاده می‌شوند، مستند گردند. از آنجا كه استفاده های انرژی بارز باید از طریق کنترل عملیات، آموزش، پایش و اندازه‌گیری مدیریت شوند، انتخاب استفاده انرژی به عنوان استفاده بارز باید با دقت انجام گیرد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 215
 • |
 • این ماه: 16463
 • |
 • مجموع: 491010