1- شروع استقرار سیستم 3-1-تعیین ساختار مناسب اجرایی

مانند هر پروژه دیگری كه سازمانها اجرایی می نمایند، بمنظور پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی باید طرح‌ریزی مناسبی بعمل آید. طرح ریزی و برنامه‌ریزی سازمان را قادر می‌سازد تا اهداف طرح مشخص و منابع لازم برای اجرای آن شناسایی و تخصیص یابد. طرح ریزی برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی علاوه بر بهبود وضعیت اجرای فعالیتها، مکانیزمی را ارائه می‌دهد تا موارد موثر بر فعالیتهای اجرایی، شناسایی و تصمیمات لازم درخصوص آنها اتخاذ گردد. جهت طرح‌ریزی ساختار سیستم مدیریت انرژی باید مراحل زیر انجام شود.

1-3-1- تنظیم چارچوب زمانی برای پیاده‌سازی

2-3-1- توسعه طرح پیاده‌سازی

3-3-1- ایجاد ارتباطات و ساختار اطلاع رسانی مناسب

4-3-1- برگزاری مراسم برای موفقیتها

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 209
  • |
  • این ماه: 16457
  • |
  • مجموع: 491004